Webináře na vyžádání

Filter
Najefektívnejšie možnosti individuálnej a profesionálnej dentálnej hygieny súčasnosti

Přednášející: Dr. Michal Ferko

- Charakteristika biofilmu - Načo nezabúdať pri vyšetrení pacienta - Motivácia a inštruktáž pacienta - Ako zlepšiť efektívnosť individuálnej mechanickej a chemickej kontroly biofilmu

Zaregistrovat se nyní

živý webinář zdarma
1Kredit CE

Permanentní protetické náhrady pomocí 3D tisku, nová generace skeneru iTero Plus a její využití

Přednášející: Dr. Josef Kunkela

Webinář určený pro všechny, kteří uvažují o digitalizaci, ale i pro pokročilé uživatele CAD/CAM systémů.

Zaregistrovat se nyní

živý webinář zdarma

Individuálna a profesionálna dentálna hygiena u kariologického pacienta

Přednášející: Dr. Michal Ferko

informovať, že plak nie je jediný faktor, ktorý poškodzuje parodont a periimplantačnú oblasť. zlepšiť kvalitu vyšetrenia poznaním ďalších rizikových faktorov, ktoré poškodzujú tkanivá

Zaregistrovat se nyní

živý webinář zdarma

Návrh klasifikácie ochorení parodontu a periimplantačnej oblasti so zameraním na plán liečby v zubolekárskej praxi

Přednášející: Dr. Eva Kovaľová

informovať, že plak nie je jediný faktor, ktorý poškodzuje parodont a periimplantačnú oblasť. zlepšiť kvalitu vyšetrenia poznaním ďalších rizikových faktorov, ktoré poškodzujú tkanivá

Zaregistrovat se nyní

živý webinář zdarma
1Kredit CE

DSD – Jak připravit DSD pro wax up

Přednášející: Jakub Hošek

Jak připravit DSD pro wax up.

Zaregistrovat se nyní

živý webinář zdarma