Dr. Michal Ferko PhD

Dr. Michal Ferko PhD

ODBORNÁ PRAX:
Od – do: 2015 – súčasnosť
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Lektor pre dentálnu hygienu
Hlavné činnosti a zodpovednosť: praktická a teoretická príprava študentov dentálnej hygieny
Názov a adresa zamestnávateľa: Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. Novembra č. 15, 080 01 Prešov
Druh práce: školstvo

Od – do: 2013 – súčasnosť
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: dentálny hygienik
Hlavné činnosti a zodpovednosť: preventívna a liečebná činnosť v oblasti dentálnej hygieny
Názov a adresa zamestnávateľa: DENT-PREV s.r.o. (zubná ambulancia), Masarykova 22, 080 01 Prešov
Druh práce: zdravotníctvo

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA:
Od – do: 2017-2018
Názov získanej kvalifikácie a rok jej získania: Doktor filozofie
Hlavné predmety / profesijné zručnosti: obchodný protokol, etika, filozofia, tvorba etických kódexov
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: PhDr.

Od – do: 2015 – 2017
Názov získanej kvalifikácie a rok jej získania: Magister
Hlavné predmety / profesijné zručnosti: obchodný protokol, etika, filozofia, tvorba etických kódexov, základy sociológie, základy komunikácie, základy diplomacie, vzťahy s verejnosťou
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: Mgr.

Od – do: 2010 – 2013
Názov získanej kvalifikácie a rok jej získania: Bakalár
Hlavné predmety / profesijné zručnosti: dentálna hygiena, parodontológia, klinické cvičenia z dentálnej hygieny, preventívna a liečebná činnosť v oblasti dentálnej hygieny
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra dentálnej hygieny
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: Bc.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ:
Od – do: 2015 – súčasnosť
Vzdelávacia inštitúcia: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra dentálnej hygieny
Hlavné pedagogické činnosti: praktická a teoretická príprava študentov dentálnej hygieny, konzultácia záverečných prác, publikačná činnosť,
Predmet pedagogickej činnosti: dentálna hygiena

VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ:
Od – do: 2020
Názov grantu/výskumnej úlohy: Inovácia profesijne orientovaných študijných programov v zdravotníckych vedách, Operačného programu ľudské zdroje
Inštitúcia zastrešujúca výskumnú úlohu: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov

ČLENSTVO V DOMÁCICH A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH – AKTUÁLNE ČLENSTVO V DOMÁCICH ORGANIZÁCIACH:

  • SLS – Slovenská lekárska spoločnosť
  • SDHS – Slovenská dentálnohygienická spoločnosť
  • SKMTP – Slovenská komora medicínsko – technických pracovníkov
více

Webináře s Dr. Michal Ferko PhD